Organe der Gesellschaft

Vorstand

Vorsitzende:        
Vizevorsitzende:
Mitglied:

   
  

  
Ing. Robert Levčík
Ing. Jozef Mĺkvy
Ing. Zuzana Dingová

Aufsichtsrat

Vorsitzende: 
Mitglieder:

   

  
   
Štefan Kačmáry
Ing. Beatrix Kačmáryová
Mgr. Martina Jurišová