O spoločnosti

  • ROBO Piešťany, a.s. je inžinierska, projekčná a dodávateľská spoločnosť s viac ako 20-ročnou históriou. Realizuje technickú prípravu, vypracovanie projektov, stavebno-montážne práce a dodávky technologických zariadení s prioritnou orientáciou na jadrovú energetiku. Spoločnosť ďalej pre jadrové elektrárne vykonáva špecializované činnosti, ako napr. dekontaminačné práce, práce s nebezpečným odpadom a údržbové práce. 

    Dôsledná technická príprava je zárukou včasnej a úspešnej realizácie prác a dodávok a dosahovania prvotriednej kvality poskytovaných služieb. Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. je neustále v procese vývoja a napredovania, jej pracovné činnosti sa v priebehu rokov rozširujú v objeme, kvalite i sortimente. V náročných podmienkach realizujeme nasledovné práce a činnosti:

 
 


 
 

Obchodná činnosť