Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda:
Podpredseda:
Člen:       

Ing. Robert Levčík
Štefan Kačmáry

Ing. Zuzana Dingová

Dozorná rada

Predseda:
Členovia:

   
   
Mgr. Martina Jurišová
Ing. Štefan Kačmáry 
Ing. Jozef Mĺkvy