Poradenstvo a konzultačné služby

Obchodná činnosť

Keďže sa spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. počas celej svojej existencie pohybuje v oblasti energetiky, a to najmä jadrovej, jej zamestnanci veľmi dobre poznajú vznikajúce problémy, nielen pri realizácii širokého okruhu projektov, ale aj pri definovaní požadovaných úloh a projektov. Rozsiahla znalosť a skúsenosť s efektívnymi riešeniami takýchto situácií je veľmi často prednostnou náplňou nášho manažmentu projektov pre klientov.

Sme spoločnosť, ktorá svojim klientom prostredníctvom fundovaných odborníkov z rôznych profesií poskytuje:

  • manažérske poradenstvo, 
  • konzultačné služby počas celej prípravy a realizácie projektov,
  • poradenstvo pri definovaní a formulovaní požiadaviek klientov,
  • výber dodávateľov a ich hodnotenie,
  • návrh a prípravu zmlúv,
  • sprostredkovateľskú činnosť,
  • verejné obstarávanie
  • odborné posudky a analýzy.