Stavebno - montážne práce

Montáž technologických zariadení

Montáž technologických zariadení

 • montáž a uvedenie do prevádzky technologických celkov a ich častí,
 • montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích, stavebných konštrukcií a technologických zariadení jadrových zariadení,
 • dodávka a skúšky špeciálnych technologických zariadení,
 • montáž, opravy a údržba vybraných technických zariadení, vybraných zariadení stavebných konštrukcií, jadrových zariadení ako aj ich rekonštrukcie,
 • revízie a zabezpečenie odborného posúdenia špeciálnych technologických súborov a ich častí.
Realizácia stavieb

Realizácia stavieb

 • zhotovovanie stavieb, údržba stavebných objektov, montáž a demontáž oceľových konštrukcií, demolačné, búracie a zemné práce, presné vŕtanie a rezanie železobetónu diamantovou technikou,
 • Máme oprávnenia na zvárania:
  - Z-G1 - zváranie plameňom nelegované a nízkolegované ocele
  - Z-E1 - zváranie oblúkom obalenou elektródou nelegované a nízkolegované ocele
  - Z-E3 - zváranie  oblúkom obalenou elektródou vysokolegované a  austenické ocele
  - D-E4 - rezanie plazmatickým oblúkom kovové materiály
Stavebné práce vykonávané vo výškach

Stavebné práce vykonávané vo výškach

Spoločnosť realizuje opravy stavebných a technologických objektov vo výškach a v hĺbkach technológiou priemyselného horolezectva (vyhl. 147/2013 Z.z.). Týmto spôsobom je umožnené vykonávať i práce veľkého rozsahu bez stavby finančne nákladných lešení, a to aj v náročných podmienkach.

Rozsah prác vykonávaných pomocou priemyselného horolezectva:

 • opravy a nátery oceľových konštrukcií mostov, žeriavov, nádrží a stožiarov, betónových konštrukcií chladiacich veží, mostov, fasád budov, strešných konštrukcií a stavebných objektov,
 • montáže vysielacích a anténnych systémov, odstraňovanie netesností na technologických zariadeniach, bazénoch a stavebných objektoch, revízie výškových objektov a ich výstroja, zhotovenie fotografií a videozáznamov o stave stavebných objektov z bežne neprístupných miest.
Vŕtanie a rezanie železobetónu

Vŕtanie a rezanie železobetónu

Spoločnosť ponúka pri realizácii špeciálnych stavebných a rekonštrukčných prác (napr. pri výmene alebo inovácii technologických celkov, sanácii betónových konštrukcií) vŕtanie, sekanie a rezanie železobetónu diamantovou technikou.

Prednosťami jadrového vŕtania a diamantového rezania železobetónových konštrukcií sú:

 • presné otvory a rezy, malá vibrácia a hlučnosť, bezprašná prevádzka pri chladení vodou a možnosť jej uzavretej cirkulácie,
 • ekonomická výhodnosť, malá časová náročnosť (nevyžaduje si ďalšie dodatočné práce).
 • Neobmedzená plocha a dĺžka rezu pri diamantovom lane.

Bežné vŕtacie a búracie práce sa vykonávajú použitím pneumatického náradia za súčasného použitia výkonných priemyselných vysávačov z dôvodu zníženia prašnosti pri realizácii prác.