Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda:
Podpredseda:
Člen:       

Ing. Robert Levčík
Ing. Jozef Mĺkvy

Ing. Zuzana Dingová

Dozorná rada

Predseda:
Členovia:

   


Štefan Kačmáry
Ing. Beatrix Kolínková
Mgr. Martina Jurišová