Administration de la société

Directoire

Président Directeur Général:
Vice-président:
Membre:      

   
  
 
   
Ing. Robert Levčík
Ing. Jozef Mĺkvy
Ing. Zuzana Dingová

Conseil de surveillance

Président du conseil de surveillance:
Membres du conseil de surveillance::

   
  
  
   
Štefan Kačmáry
Ing. Beatrix 
Kolínková
Mgr. Martina Jurišová